Pensionärsserien bildades 1987 då ett antal 8-mannalag slöt sig samman och spelade mot varandra i en division. 

Verksamheten bedrevs då utan någon fast organisation.


Sedan 1989, efter att ytterligare lag anslutit sig, samlas representanter för anslutna klubbar till ett planeringsmöte i april varje år då riktlinjerna för kommande spelår fastlägges. 


Idag deltager 24 klubbar med femtio 8-mannalag indelade i sex divisioner och

sju 4-mannalag i en division. 

Vi spelar europeiskt spelsätt med banpoäng. 


     Vi har en seriekommitte´som samordnar verksamheten

 •  De kallar till möte höst och vår.
 •  De kallar till ytterligare möte om så erfordras.
 •  De fastställer regler för seriespel, som årsmötena kommit fram till, utöver SBF:s   bestämmelser som ligger till grund för seriespelet.
 •  De utför lottning av seriespelet. 
 •  De svarar för att aktuella spelprogram/resultat finns lätt tillgängliga   på   hemsidan.
 •  De anordnar övriga interna tävlingar.  
       Seriekommiten består from. hösten 2019 av:
        Webbansvarig:
 • Jan Tornblad                      
 • För matchprotokoll      jtbpsv@gmail.com   Den avgående arbetsgruppen avtackades på mötet den 23/4.
  Klubbarna ville visa sin tacksamhet för allt arbete gruppen utfört under 12 år med  planering 
  och redovisning av vårt bowlingspel i pensionärsserierna.

  Referat till mötet den 23-e finns under "Protokoll/kallelser"