Seriespelet uppskjutet i januari 2022.pdf  (2022-01-06)

     Återstart av seriespelet  i februari.pdf


       Inför Säsongen 2021-2022         

        

Pensionärsserien bildades 1987 då ett antal 8-mannalag slöt sig samman och spelade mot varandra i en division. 

Verksamheten bedrevs då utan någon fast organisation.


Sedan 1989, efter att ytterligare lag anslutit sig, samlas representanter för anslutna klubbar till ett planeringsmöte i april varje år då riktlinjerna för kommande spelår fastlägges. 


Idag deltager 23 klubbar med 41 st 8-mannalag indelade i fem divisioner och

8 st 4-mannalag i en division. 

Vi spelar europeiskt spelsätt med banpoäng. 


     Vi har en seriekommitté som samordnar verksamheten

  •  De kallar till möte höst och vår.
  •  De kallar till ytterligare möte om så erfordras.
  •  De fastställer regler för seriespel, som årsmötena kommit fram till,   utöver SvBF:s bestämmelser som ligger till grund för seriespelet.
  •  De utför lottning av seriespelet. 
  •  De svarar för att aktuella spelprogram/resultat finns lätt tillgängliga   på   hemsidan.
  •  De anordnar övriga interna tävlingar.                      
  •  Betalningsvägar för tävlingsavgifter.                        
        Swish0724 333 661   OBS! Förstahandsvalet

            Banköverföring till kontonummer: 8313-9, 524387569-6

       Seriekommittén består from. hösten 2019 av:
        Webbansvarig:
  • Jan Tornblad               
  • För matchprotokoll      jtbpsv@gmail.com