Bowlingtävlingar är ej tillåtna 2021-02-20

Eftersom hallar är stängda för oss och SvBF förbjuder tävlingsspel, har vi inget annat val än att ställa in resten av säsongens seriespel. Inga segrare kommer att koras.

Till hösten hoppas vi kunna starta ny omgång med upp - och nedflyttning räknat från  2019 - 20  års serier.

Kallelse till medlemsmöte kommer, när vi förhoppningsvis kan samlas.

PSV/Seriekommitten 


 Se mer under SERIESPEL     

                   


        

Pensionärsserien bildades 1987 då ett antal 8-mannalag slöt sig samman och spelade mot varandra i en division. 

Verksamheten bedrevs då utan någon fast organisation.


Sedan 1989, efter att ytterligare lag anslutit sig, samlas representanter för anslutna klubbar till ett planeringsmöte i april varje år då riktlinjerna för kommande spelår fastlägges. 


Idag deltager 26 klubbar med 48 st 8-mannalag indelade i sex divisioner och

10 st 4-mannalag i en division. 

Vi spelar europeiskt spelsätt med banpoäng. 


     Vi har en seriekommitté som samordnar verksamheten

  •  De kallar till möte höst och vår.
  •  De kallar till ytterligare möte om så erfordras.
  •  De fastställer regler för seriespel, som årsmötena kommit fram till, utöver SvBF:s bestämmelser som ligger till grund för seriespelet.
  •  De utför lottning av seriespelet. 
  •  De svarar för att aktuella spelprogram/resultat finns lätt tillgängliga   på   hemsidan.
  •  De anordnar övriga interna tävlingar.                      
  •  Betalningsvägar för tävlingsavgifter.                        
        Konto Nr: 8313-9, 524387569-6                                           
                 Swish: 0724 333 661

       Seriekommitén består from. hösten 2019 av:
        Webbansvarig:
  • Jan Tornblad               
  • För matchprotokoll      jtbpsv@gmail.com