Inför säsongen 2023-2024

Klubbarna hade vårmöte i Löddeköpinge den 15 maj

Referat från mötet finns under "Protokoll / kallelser"         

        

Pensionärsserien bildades 1987 då ett antal 8-mannalag slöt sig samman och spelade mot varandra i en division. 

Verksamheten bedrevs då utan någon fast organisation.


Sedan 1989, efter att ytterligare lag anslutit sig, samlas representanter för anslutna klubbar till ett planeringsmöte i april varje år då riktlinjerna för kommande spelår fastlägges. 


Idag deltager 22 klubbar med 39 st 8-mannalag indelade i fem divisioner och

11 st 4-mannalag i en division. 

Vi spelar europeiskt spelsätt med banpoäng. 


     Vi har en seriekommitté som samordnar verksamheten

  •  De kallar till möte höst och vår.
  •  De kallar till ytterligare möte om så erfordras.
  •  De fastställer regler för seriespel, som klubbmötena kommit fram till,   utöver SvBF:s bestämmelser som ligger till grund för seriespelet.
  •  De utför lottning av seriespelet. 
  •  De svarar för att aktuella spelprogram/resultat finns lätt tillgängliga   på   hemsidan.
  •  De anordnar övriga interna tävlingar.                      
  •  Betalningsvägar för tävlingsavgifter.                        
        Swish0724 333 661   OBS! Förstahandsvalet

            Banköverföring till kontonummer: 8313-9, 524387569-6

       Seriekommittén består from. hösten 2023 av: