ÖVERENSKOMMELSER

     Seriespelet följer Svenska Bowlingförbundets bestämmelser. Härutöver gäller de  överenskommelser som träffats vid årsmötena, nämligen:

 1.   Spelet är öppet för pensionärer över 60 år. Sjukpensionärer under 60 år, kan tillåtas delta efter anmälan till administratören.

2.  Max en (I) spelare kan fritt delta i olika lag i samma serieomgång.

3.  Lagen får bestå av spelare av alla kön. Spelskicklighet bör avgöra laguttagningen.

4.  Divisionsindelningen grundas på föregående års placering och snitt. Avvikelse kan ske efter överenskommelse.

5.  Seriespel ska ske med övertrampsmekanismen påslagen.

6.  Lag med lika matchpoäng i serien särskiljes med kvoten. Vid lika kvot avgör slagpoängen.

7.  Godkända protokoll lägges till grund för tabellställningen.

8.  Om ett lag lämnar WO, får det lag som genomför matchen tillgodoräkna sig 2 matchpoäng, 10-0 i kvot samt slagpoängen. Efter 2 WO-matcher utesluts laget ur serien och tabellen räknas om.

9.  Tolkningstvister ska hänskjutas till seriekommittén.

  IO.  Spelare som är ansluten till flera klubbar får representera endast EN klubb i pensionärsserien.

  11.   Vid protest mot spelresultat ska samtliga startkort och protokollsammandrag redovisas.

 12.   Spelare som ej tidigare spelat för någon klubb ansluten till pensionärsserien kan, tagas i anspråk för spel när som helst under spelsäsongen. Likartad regel gäller vid byte av bostad till annan ort. Övergång till ny klubb under pågående spelår kan ske om anmälan sker skriftligen innan 30/11. Skrivelsen ska vara undertecknad av båda klubbarna och skickas in till bowlingkommittén.

 13.   Lag som önskar ändra i spelprogram angiven matchtid ska träffa överenskommelse med motparten samt underrätta administratören.

 14.  Lag som vinner sin division tilldelas diplom.

2019-05-23